Yswiriant Teithio

Dyma ffordd o fwynhau eich taith heb boeni, gan wybod y bydd eich yswiriant teithio yn gofalu am bopeth

Photo of suitcases on a carousel after a holiday

“Rydym wedi clywed am gymaint o storïau arswydus yn berthnasol â phobl yn trafaelu tramor; rhai wedi gamblo heb yswiriant a rhai wedi methu a datgelu i’w yswirwir am eu cyflwr/cyflyrau cynfodol ac eu bod o ganlyniad wedi gorfod talu £000’s o’u pocedau eu hun. Dyna pam rydym wedi dibynnu ar broceriaid yswiriant Delwyn Griffiths ar hyd y blynyddoedd i ddarparu yswiriant cynhwysol i ni bob tro.”

E Howells

Nid yw'n bryd adnewyddu eich yswiriant eto?

Rhowch wybod pryd y mae angen i chi adnewyddu eich yswiriant er mwyn rhoi cyfle i ni chwilio am bris gwell na'ch yswiriwr presennol.

 

Gallwch osgoi sefyllfa hunllefus ar wyliau drwy gael yr yswiriant teithio cywir. Mae yswiriant teithio gan Delwyn Griffiths yn diogelu eich teulu ac yn sicrhau na fyddwch ar eich colled - beth bynnag sy'n digwydd.

Dyma gyfle i gael yswiriant ar gyfer amgylchiadau annisgwyl megis colli bagiau, oedi neu filiau ysbyty annisgwyl. Bydd ein harbenigwyr yswiriant yn treulio amser yn dod i ddeall eich anghenion - ac oherwydd ein bod yn annibynnol gallwn chwilio'r farchnad gyfan i sicrhau bod gennych yr yswiriant cywir, beth bynnag yw eich amgylchiadau.

  • Gallwch brynu yswiriant ar gyfer un daith neu drefnu polisi blynyddol sy'n cynnwys sawl taith
  • Gallwch gael yswiriant, beth bynnag yw eich oedran neu eich amgylchiadau - hyd yn oed os oes gennych gyflwr meddygol, gallwn helpu i ddod o hyd i bolisi ar eich cyfer
  • Gallwch fod yn hyderus bod eich yswiriant yn berthnasol i'ch holl arian parod a'ch holl eiddo - hyd yn oed eitemau gwerthfawr megis camerâu, gemwaith a ffonau
  • Byddwch yn profi llai o helynt ac anghyfleustra gydag yswiriant o ansawdd ar gyfer achosion o oedi, colli bagiau, canslo teithiau neu gwtogi gwyliau
  • Gallwch osgoi biliau meddygol drud gydag yswiriant meddygol cynhwysfawr sydd wedi'i deilwra ar eich cyfer chi a'r wlad yr ydych yn teithio iddi
  • Beth bynnag yw'r daith, gallwch gael Yswiriant Teithio arbennig gyda pholisïau wedi'u teilwra ar gyfer gwyliau antur, teithio yn ystod blwyddyn allan a chyfnodau hir i ffwrdd

I gael dyfynbris heddiw heb unrhyw reidrwydd i'w dderbyn, ffoniwch 01239 615040 neu llenwch y ffurflen isod

Cael dyfynbris

Nodwch y manylion isod a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r yswiriant gorau am y pris gorau.