Yswiriant Landlordiaid

Dyma gyfle i ddiogelu eich buddsoddiad gydag Yswiriant Landlordiaid o ansawdd, sy'n cynnwys Yswiriant Atebolrwydd y Perchennog fel elfen safonol o'r yswiriant.

P'un a ydych yn gosod eich eiddo i weithwyr proffesiynol, myfyrwyr neu denantiaid sy'n cael budd-dal tai, gall ein Hyswiriant Landlordiaid eich yswirio rhag difrod ac atebolrwydd. At hynny, os ydych yn gosod eich eiddo gyda chelfi, bydd llawer o'r cwmnïau yswiriant yr ydym yn ymdrin â nhw yn cynnwys Yswiriant Cynnwys i Landlordiaid heb godi tâl ychwanegol.

 • Dyma gyfle i gael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim gan arbenigwr lleol ynghylch y polisi y mae ei angen arnoch.
 • Gadewch i ni chwilio'r farchnad ar eich rhan i ddod o hyd i'r polisi gorau i ddiwallu eich anghenion.
 • Yswiriwch eich adeilad rhag difrod strwythurol
 • Llai o drafferth a chost i chi - gall un polisi yswirio unrhyw nifer o eiddo prynu i osod
 • Gallwn hefyd gynnwys yswiriant ar gyfer y canlynol:
  • Colli rhent – fel y gallwch dalu eich morgais a pharhau i gael incwm rhent
  • Gwaith atgyweirio brys yn achos nwy yn gollwng, pibellau wedi byrstio neu blâu
  • Yswiriant i dalu costau cyfreithiol os ceir anghydfod â thenantiaid
  • Tir yn ymsuddo a difrod oherwydd llifogydd

I gael dyfynbris heddiw heb unrhyw reidrwydd i'w dderbyn, ffoniwch 01239 615040 neu llenwch y ffurflen isod:

Cael dyfynbris

Nodwch y manylion isod a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r yswiriant gorau am y pris gorau.
Photo of a Landlord handing over keys to tenant

"Mae cwmni argraffu E. L. Jones Cyf. wedi gosod eu hanghenion yswiriant yng ngofal staff proffesiynol Delwyn Griffiths a’i Gwmni yn ddi-dor am gyfnod o 30 mlynedd; yn ôl cyfarwyddwyr ELJ, mae’r buddsoddiad yma wedi talu ar ei ganfed o wybod bod asedau’r cwmni yn ddiogel.”

E L Jones

Nid yw'n bryd adnewyddu eich yswiriant eto?

Rhowch wybod pryd y mae angen i chi adnewyddu eich yswiriant er mwyn rhoi cyfle i ni chwilio am bris gwell na'ch yswiriwr presennol.