Yswiriant Crefftwr

Dyma gyfle i gael Yswiriant Crefftwr o ansawdd ardderchog er mwyn gallu gweithio gan wybod bod gennych yr yswiriant priodol, beth bynnag fydd yn digwydd.

Photo of a Tradesman with great insurance cover fixing a plug socket

"Mae cwmni argraffu E. L. Jones Cyf. wedi gosod eu hanghenion yswiriant yng ngofal staff proffesiynol Delwyn Griffiths a’i Gwmni yn ddi-dor am gyfnod o 30 mlynedd; yn ôl cyfarwyddwyr ELJ, mae’r buddsoddiad yma wedi talu ar ei ganfed o wybod bod asedau’r cwmni yn ddiogel.”

E L Jones

Nid yw'n bryd adnewyddu eich yswiriant eto?

Rhowch wybod pryd y mae angen i chi adnewyddu eich yswiriant er mwyn rhoi cyfle i ni chwilio am bris gwell na'ch yswiriwr presennol.

 

Sicrhewch eich bod wedi'ch diogelu rhag hawliadau gan gwsmeriaid, gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd

Mae ein polisïau Yswiriant Crefftwr ardderchog yn hyblyg er mwyn diwallu anghenion eich busnes. Os oes arnoch angen Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr, yswiriant ar gyfer offer a chyfarpar, neu waith contract – gallwn drefnu'r polisi perffaith ar eich cyfer.

  • Dyma gyfle i gael cyngor annibynnol yn rhad ac am ddim gan arbenigwr lleol ynghylch y polisi y mae ei angen arnoch.
  • Sicrhewch fod gan eich busnes yr yswiriant y mae ei angen arno - a dim byd mwy
  • Byddwn yn chwilio'r farchnad er mwyn dod o hyd i'r polisi cywir am y pris gorau.

I gael dyfynbris heddiw heb unrhyw reidrwydd i'w dderbyn, ffoniwch 01239 615040 neu llenwch y ffurflen isod

Cael dyfynbris

Nodwch y manylion isod a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r yswiriant gorau am y pris gorau.