Yswiriant Car

Peidiwch â bodloni ar gymharu'r farchnad eich hun - rydym yn chwilio ym mhobman ac yn rhoi cyngor annibynnol, diduedd ynghylch y polisi gorau ar eich cyfer o safbwynt yswiriant car.

Photo of a proud car owner washing his car

"Ni allaf cymeradwyo broceriaid yswiriant Delwyn Griffiths yn ddigonol. Mae nifer o gwmnïoedd yn honni eu bod yn rhoi gwasanaeth gwych i’w cwsmeriaid, ond nid yw bob un o rhain yn gwireddu hyn fel y cwmni hwn.”

A. Evans

Nid yw'n bryd adnewyddu eich yswiriant eto?

Rhowch wybod pryd y mae angen i chi adnewyddu eich yswiriant er mwyn rhoi cyfle i ni chwilio am bris gwell na'ch yswiriwr presennol.

 

Nid pris yw popeth gydag yswiriant cerbyd. Dim ond i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, byddwn yn cymharu gwahanol bolisïau a chynnyrch i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth gywir a'r yswiriant cywir.

P'un a ydych yn chwilio am yswiriant trydydd parti neu yswiriant cynhwysfawr, rydym yn trefnu polisi sy'n diwallu eich anghenion - gall ein polisïau yswiriant car gynnwys cymorth os byddwch yn torri i lawr, cael benthyg car dros dro, cymorth i drwsio'r ffenestr flaen a chymorth gyda chostau cyfreithiol.

Yna byddwn yn chwilio'r farchnad i ddod o hyd i'r yswiriant gorau ar eich cyfer am y pris gorau.

Gallwn drefnu yswiriant i bob math o gerbyd:

  • Ceir preifat
  • Beiciau modur
  • Cerbydau a faniau cwmnïau a busnesau
  • Lorïau - cymalog neu fel arall
  • Tacsis a bysiau mini
  • Cerbydau fflyd
  • Yswiriant i beiriannau – e.e. jaciau codi baw, peiriannau turio a chraeniau
  • Hen geir a cheir clasurol â gwerth y cytunwyd arno

Gadewch i ni chwilio am y pecyn gorau ar eich cyfer – i gael dyfynbris heddiw ffoniwch 01239 615040 neu llenwch y ffurflen isod

Cael dyfynbris

Nodwch y manylion isod a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r yswiriant gorau am y pris gorau.