Yswiriant Busnes

P'un a ydych yn unig fasnachwr, yn bartneriaeth neu'n gwmni cyfyngedig, gallwn drefnu yswiriant hyblyg sy'n berffaith ar gyfer eich busnes chi.

Gall hyd yn oed busnesau hynod lwyddiannus fod mewn sefyllfa drychinebus os byddant yn gorfod talu costau annisgwyl oherwydd damwain, nam neu hawliad cyfreithiol arall. Gallwch ymddiried yn ein broceriaid yswiriant arbenigol i ddiogelu eich busnes, drwy drefnu yswiriant sydd wedi'i deilwra i ddiwallu eich anghenion.

Mae ein polisïau yswiriant busnes wedi'u teilwra i'ch diwydiant a gallwn gynnwys y canlynol:

  • Yswiriant Cyfun i Fasnachwyr
  • Yswiriant i Landlordiaid
  • Yswiriant Cyfun i Fanwerthwyr
  • Yswiriant Cyfun i Swyddfeydd
  • Yswiriant Atebolrwydd Crefftwyr
  • Yswiriant Pob Risg i Gontractwyr
  • Yswiriant Fflyd
  • Yswiriant y Fasnach Foduron
  • Indemniad Proffesiynol
  • Indemniad Cyfarwyddwyr a Swyddogion

I gael dyfynbris heddiw heb unrhyw reidrwydd i'w dderbyn, ffoniwch 01239 615040 neu llenwch y ffurflen isod:

Cael dyfynbris

Nodwch y manylion isod a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r yswiriant gorau am y pris gorau.
Photo of Business Meeting with Happy Customers

Mae cwmni argraffu E. L. Jones Cyf. wedi gosod eu hanghenion yswiriant yng ngofal staff proffesiynol Delwyn Griffiths a’i Gwmni yn ddi-dor am gyfnod o 30 mlynedd; yn ôl cyfarwyddwyr ELJ, mae’r buddsoddiad yma wedi talu ar ei ganfed o wybod bod asedau’r cwmni yn ddiogel.”

E. L. Jones

Nid yw'n bryd adnewyddu eich yswiriant eto?

Rhowch wybod pryd y mae angen i chi adnewyddu eich yswiriant er mwyn rhoi cyfle i ni chwilio am bris gwell na'ch yswiriwr presennol.