Gallwch fod yn hyderus bod gennych yr yswiriant y mae ei angen arnoch.

Mae ein broceriaid cyfeillgar, sy'n siarad Cymraeg yn treulio amser yn sicrhau eich bod yn cael y polisi gorau am bris arbennig.

Pam y dylech ymddiried yn Delwyn Griffiths?

Y polisi cywir ar eich cyfer chi

Mae ein harbenigedd mewn yswiriant yn golygu y gallwn roi cyngor diduedd i chi ynghylch y polisi cywir. Rydym yn rhydd i chwilio'r farchnad i ddod o hyd i'r polisi perffaith ar eich cyfer chi - waeth pa mor gymhleth yw eich anghenion - ac rydym yn sicrhau nad ydych yn talu am yswiriant nad oes ei angen arnoch.

Gwerth gwirioneddol am arian

Mae'r cwmnïau yswiriant yr ydym yn delio â nhw yn rhoi cyfraddau arbennig i froceriaid, felly gallwn gynnig pecynnau i chi na fyddwch yn gallu dod o hyd iddynt yn unrhyw le arall. Mae yswirwyr yn talu comisiwn i ni, fel y maent yn ei wneud i wefannau cymharu prisiau, felly nid ydych yn talu ffïoedd i gwmnïau canol.

Tawelwch meddwl

Byddwn yn esbonio manylion eich yswiriant yn glir i chi, ac yn cadarnhau bod eich polisi yn cynnwys popeth y mae ei angen arnoch.

Rydym yn ymdrin â hawliadau yn bersonol

Byddwn yn gweithio gydag aseswyr colledion ac adrannau hawliadau ar eich rhan, fel bod llai o waith i chi a llai i chi boeni amdano.

“Ni allaf cymeradwyo broceriaid yswiriant Delwyn Griffiths yn ddigonol. Roedd y cyfarwyddyd, cyngor a’r gwasanaeth a cawsom yn ymwneud a hawliad yswiriant diweddar wedi rhoi sicrwydd a tawelwch meddwl i ni, ac sydd yn adlewyrchu’n gryf bod broceriaid yswiriant Delwyn Griffiths yn gwmni teuluol sy’n darparu gwasanaeth gwych ac eu bod yn adnabod eu cwsmeriaid yn bersonol.

Mae nifer o gwmnïoedd yn honni eu bod yn rhoi gwasanaeth gwych i’w cwsmeriaid, ond nid yw bob un o rhain yn gwireddu hyn fel y cwmni hwn.”

A. Evans